Translator
Serbian flagItalian flagEnglish flagGerman flagFrench flagSpanish flagRussian flag
  • Kontrola pristupa

    Sistem kontrole pristupa sa očitavanjem bar-kodova se primenjuje na mestima gde postoji veliki protok posetilaca: na sajmovima, u sportskim objektima, na aerodromima, autobuskim stanicama i slično. Softverska aplikacija komunicira sa programom za izdavanje karata i vrši trenutno upoređivanje očitanog bar-koda na pristupnom mestu sa bazom izdatih bar-kodova na kartama za posetioce i na osnovu povratne informacije dozvoljava ili ne prolazak kroz barijeru licu koje je očitalo kartu na tom pristupnom mestu.

  • EGSmartUnit

    EG Smart Unit je novi uređaj EUROgenyx-a, namenjen praćenju ulaza i izlaza proizvoda iz magacina. Radi na principu bar kodiranja i automatizuje praćenje lagera i karakteristika proizvoda u magacinu. EG Smart Unit poseduje LAN konekciju i LCD 4×20 za prikaz podataka.