• Kontrola pristupa

  Sistem kontrole pristupa sa očitavanjem bar-kodova se primenjuje na mestima gde postoji veliki protok posetilaca: na sajmovima, u sportskim objektima, na aerodromima, autobuskim stanicama i slično. Softverska aplikacija komunicira sa programom za izdavanje karata i vrši trenutno upoređivanje očitanog bar-koda na pristupnom mestu sa bazom izdatih bar-kodova na kartama za posetioce i na osnovu povratne informacije dozvoljava ili ne prolazak kroz barijeru licu koje je očitalo kartu na tom pristupnom mestu.

 • EGSmartUnit

  EG Smart Unit je novi uređaj EUROgenyx-a, namenjen praćenju ulaza i izlaza proizvoda iz magacina. Radi na principu bar kodiranja i automatizuje praćenje lagera i karakteristika proizvoda u magacinu. EG Smart Unit poseduje LAN konekciju i LCD 4×20 za prikaz podataka.

 • EUROgate X4

  EUROgate X4 je četvorokanalni GSM-SMS gateway koji omogućava automatizovano masovno slanje i prijem SMS poruka putem LAN konekcije.

 • EUROgate 8 Mini

  EUROgate 8 Mini je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava relejni izlaz, da obaveštava na događaje sa digitalnih ulaza i da na analognom ulazu meri naponske ili strujne signale. CALL funkcija omogućava daljinsko otključavanje vrata ili kapija jednostavnim pozivom sa bilo kog registrovanog broja telefona.

 • EUROTherm MOBILE RF868

  EUROgenyx je za potrebe monitoringa temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinskim prostorima, razvio bežični sistem kojim je pokrio 12000m2 u magacinskom kompleksu ITM grupe u Šimanovcima. Sistem je baziran na preko 34 mernih senzora koji su povezani na EUROtherm RF868 merače/logere. Svaki loger je RF vezom na 868MHz povezan na pripadajuće RF868 LAN rutere. Na ovaj način upotrebom lokalne mreže svaki merač povezan na serverski računar.

 • EUROwatch sistem

  Završena instalacija EUROwatch sistema u firmi Photon Optronics. Firma Photon Optronics se bavi proizvodnjom elektro-optičkih sistema za civilne i vojne svrhe. Novi pogon koji je trenutno u instalaciji zahteva “clean room” standarde. Prostorije za ventiliranje od čestica prašine koje se nalaze na ulazu i izlazu iz ovog čistog prostora, zahtevale su kontrolu pristupa. Kako bi objedinili iste kartice koje se koriste kod EUROwatch BASE kontrolera glavnom ulazu firme, a kojim se vrši evidencija radnog vremena, EUROgenyx je razvio PLC kontroler koji upravlja zaključavanje vrata na ulazu/izlazu iz ventilacionog prostora.

 • EUROtherm sistem

  EUROgenyx tim je uspešno realizovao modularni sistem EUROtherm za potrebe nadgledanja temperature i relativne vlažnosti vazduha u serverskim sobama, koji se sastoji od nekoliko uređaja.

  Komunikacija sa uređajima se vrši putem WEB server aplikacije, koja se stara o potrebnim alarmiranjima bilo putem SMS poruka ili ka bežičnim LCD panelima, koji mogu biti udaljeni i od 100m do 1000m sa dodatnim antenama van objekta. Uređaji MTIV-03-E-RC 1U u sebi poseduju memoriju za logovanje merenja čime se omogućava pregled istorije i ukoliko se SERVER iz nekog razloga privremeno mora isključiti.

 • RFID Diamond

  Ekipa firme Eurogenyx, može se pohvaliti novom serijom uređaja namenjenih kontroli pristupa i evidenciji radnog vremena, RFID Diamond. Prvi iz ove serije je RFID AP Diamond, pristupno mesto, koga karakteriše nov atraktivan dizajn i jednostavnost instalacije. Koristi se u integraciji sa RFID EUROwatch BASE ili LCD baznim uređajima. RFID AP Diamond sadrži u sebi svetlosnu (RGB Led) i zvučnu indikaciju pri detekciji kartice. Na jedan bazni uređaj RFID EUROwatch BASE moguće je povezati dva ovakva pristupna uređaja.

EUROgenyx je firma koja se bavi razvojem i implementiranjem savremenih tehnologija.
Predstavljamo Vam deo proizvoda, a za dodatne zahteve stojimo Vam na raspolaganju.

HARDWARE

U mogućnosti smo da vam ponudimo, projektovanje različitih vrsta elektronskih uređaja. U našem dogogodišnjem radu, imali smo prilike da uspešno isprojektujemo i realizujemo merne, akvizicione, upravljačke, energetske, mikrokontrolerske, analogne i sisteme automatskog upravljanja. Za većinu aplikacija možemo izvršiti i integraciju sistema (uređaja) sa PC računarom.

SOFTWARE

Eurogenyx Software Development Team (SDT) fokusiran je na razvoj aplikativnog software-a kako za potrebe naših uređaja, tako i za potrebe posebnih zahteva. Naše aplikacije su razvijene za usko specijalizovane zahteve naših klijenata. Eurogenyx SDT je uvek izlazio u susret specijalnim zahtevima svojih klijenata i pronalazio najoptimalnija rešenja za njihovu realizaciju.

FIRMWARE

Imate gotov uređaj i ideju kako ga upotrebiti. Mi možemo za vas da izradimo i testiramo firmware kojim će Vaš uređaj dobiti kako na funkciji tako i na elegantnosti u radu. Korišćenjem savremenih trendova, moguće je implementirati Bootloader sistemski pristup, ili OTP pristup. Takodje, možemo Vam ponuditi odgovarajuću arhitekturu pre samog procesa izrade hardvera uređaja.

Pretraga

zvanicni logo NI-CAT klastera
EUROgenyx je članica NiCAT klastera naprednih tehnologija.

Prijatelji EUROgenyx-a


Kontaktirajte nas

Želite da nas kontaktirate? Možete nam poslati mail na office@eurogenyx.com

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »