Portfolio

Instaliran EUROTherm MOBILE RF868 bežični sistem za merenje temperature i relativne vlažnosti u skladištu ITM group

EUROgenyx je za potrebe monitoringa temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinskim prostorima, razvio bežični sistem kojim je pokrio 12000m2 u magacinskom kompleksu ITM grupe u Šimanovcima. Sistem je baziran na preko 34 mernih senzora koji su povezani na EUROtherm RF868 merače/logere. Izmereni podaci se zatim skladište u internu memoriju samog EUROtherm RF868 logera. Svaki loger je RF vezom na 868MHz povezan na pripadajuće RF868 LAN rutere. Na ovaj način upotrebom lokalne mreže svaki merač povezan na serverski računar. Serverska aplikacija sakuplja podatke sa ovih merača/logera i smešta ih u trajnu bazu. Softverski paket u topologiji “client-server” omogućava da se sa bilo kog računara u mreži pristupi bazi. Njime je moguće generisanje grafičkih i tabelarnih izveštaja za odabrani period. Ovaj sistem čini ključni segment HACCP sertifikacije.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »