Portfolio

Merenje zaustavnog puta na železnici – GPSLok

Nakon duže analize potreba i metoda koje se koriste na srpskim železnicama, za potrebe merenja zaustavnog puta EUROgenyx tim sa ekspertima iz ove oblasti realizovao je uređaj GPSLok. Ovaj uređaj koristi savremene tehnologije GPS pozicioniranja, kako bi izmerio pređeni put od momenta kada se aktivira “trigger” (taster, ili automatski). Potreba za ovim uređajem je prilično velika obzirom da se merenje zaustavnog puta meri redovno pri svakom remontu ili servisiranju lokomotive. Uređaj poseduje USB PC konekciju čime se dobija mogućnost arhiviranja merenja kao i GIS prikaz lokacije gde je izvršeno. Konačno, operater može i da odštampa mernu listu koja je urađena po standardima koji se koriste već na železnici.

Download:
PDF opis i uputsvo za korišćenje uređaja GPSLok
usblogo

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »