Portfolio

RFID EUROwatch BASE kontroleri

RFID EUROwatch BASE kontroler je uređaj namenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Takodje, može se koristiti za potrebe evidencije radnog vremena, uz dodatka softvera na PC računaru. Kapacitet memorije je 100, 500 i 1000 kartica. Takođe u internu memoriju moguće je smestiti do 30000 događaja sa datumom i vremenom.

Osnovne karakteristike:

- Broj različitih kartica (korisnika): 100,  500 ili 1000
- Mogući broj pristupnih mesta RFID AP Diamond: 2
- I/O portovi: 6 digitalnih ulaza, 2 RELEJna izlaza
- Napajanje: 8-24V AC/DC @ 350mA
- Signalizacija: zvučna i svetlosna (na samom RFID AP Diamond)
- Connectivity: Ethernet LAN ka PC računaru, i RS485 ka RFID AP Diamond pristupnim mestima
- Mogućnost umrežavanja (moguće je više uređaja povezati u jedinstvenu mrežu)
- HTTP server u samom uređaju za administraciju korisnika, pregled događaja, ili podešavanje uređaja
- Web orjentisani CLIENT/SERVER PC softver (opcija)

RFID EUROwatch BASE kontroler sa RFID AP Diamond pristupnim mestom, namenjen je obezbeđivanju kontrolisanog ulaska na jednoj ili više pristupih lokaciji (kapija, ulaz stambenih zgrada, kancelarija…). Uređaj je predviđen za unutrašnju ili spoljnu upotrebu.

Uz ovaj sistem isporučuje se aplikativni softver kojim je moguće uprogramirati RFID kartice koje želite da ovlastite za pristup, kao i brisanje istih. Konekcija na PC računar vrši se putem Ethernet (LAN) konekcije (HTTP, TCP, UDP). Uređaj poseduje WEB interfejs čime je moguće vršiti njegovo podešavanje, administriranje korisnika, pregled događaja – logova i putem bilo kog web browsera (Internet explorer, Mozilla Firefox, Opera itd…).
Ukoliko RFID EUROwatch BASE ima izlaz na internet moguća je sinhronizacija časovnika realnog vremena putem NTP protokola.
Na uređaj se može priključiti jedan ili dva pristupnih mesta (RFID AP Diamond), na kojima postoji zvučna i svetlosna signalizacija.

Upotrebom web orjentisanog SERVER/CLIENT PC softvera, moguće je dodatno proširiti mogućnosti i kontrolabilnost uređaja, vršiti generisanje kompleksnih izveštaja za potrebe evidencije radnog vremena, pratiti grafički prikaz prisutnih korisnika u realnom vremenu, kao i implementirati web kameru kojom se vrši uslikavanje svakog korisnika pri detekciji kartice. Na ovaj način moguće je sprečiti zloupoterbe tuđih kartica.

Pogledajte konkretnu primenu ovog sistema: TETRAPAK, Gornji Milanovac

Demonstraciji uređaja, uživo, možete pristupiti na sledećem linku:
http://eurogenyx.myvnc.com:61000 (user: admin, pass: admin)

 

Pogledajte na ovom linku sistem kontrole pristupa baziran na očitavanju bar-kodova

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »