<>

Portfolio

 • EUROcountNIM

  Predstavljamo vam novi sistem koji smo uspešno implementirali EUROcountNIM. Sistem je, pre svega, namenjen mlekarama. Namena je da se automatizuje proces prijema mleka. Omogućava čitanje RFID kartica zaposlenih na prijemu mleka, kao i čitanje saobraćajnih dozvola vozila koja su dovezla mleko. Time se započinje proces prijema mleka. Merač protoka meri količinu koja se toči iz cisterne u prijemni rezervoar, kao i temperature ulaznog mleka i temperaturu u rezervoaru. Ekran koji prikazuje podatke je "touch-screen" tipa, tako da je veoma ekonomičan za korišćenje i održavanje.

  Uređaj pritom kontroliše sve potrebne pumpe koje omogućavaju preuzimanje mleka, kao i odgovarajuće zaštitne sisteme, kao što su preusmeravanje mleka ukoliko ...

 • EUROtherm UNI-6CH-GSM-RF868

  Za potrebe industrijskih merenja izradili smo telemetrijski uređaj, univerzalni data loger visoke klase tačnosti, sa sledećim karakteristikama:

  • 6 univerzalnih mernih kanala (naponski 0..10V, strujni (0)4..20mA, PT100, PT1000, impulsni, digitalni ...)
  • Tačnost do treće decimale
  • GSM komunikacija sa server-om, na bazi SMS, Data Call (CSD) i GPRS protokola
  • RF 868MHz modem za udaljeno čitanje podataka, ukoliko je uređaj montiran na nepristupačnim mestima (u šahtovima ili na elektro-stubovima)
  • USB komunikacija sa uređajem, upotrebom odgovarajućeg interfejsa
  • Memorija za logovanje više od 64000 tačaka (svih 6 kanala)
  • Alarmiranje na prekoračenje zadatih parametara
  • Alarmiranje na prodor vlage u uređaj
  • Mogućnost baterijskog napajanja (sa akumulatorom 12V-7Ah uređaj ima autonomiju i do 3 meseca)
  • Ugrađen ...

  • MTIV-03-E

   Kratak opis uređaja:

   MTIV-03-E je modul/uređaj za daljinski monitoring relativne vlažnosti i temperature putem LAN ili Internet mreže. Poseduje 4 priključka za merne sonde MTIV03-RHT. Opcionim modulom omogućeno je merenje koncentracije ugljen dioksida (CO2). Uređaj se priključuje na LAN mrežu putem kabla ili opciono WiFi bežičnim modulom. Posredstvom dva relejna izlaza može se vršiti i regulacija. U sam uređaj implementirani su TCP/IP, HTTP, UDP i SNMP protokoli za komunikaciju putem ethernet mreže. Sam uređaj poseduje interni loger merenih veličina sa vremenom i datumom, a interna memorija omogućava smeštanje 37000 mernih uzoraka. Ukoliko je podešen perod akvizicije na 5 minuta ...

  • EUROgate X4

   EUROgate x4 je novi proizvod iz EUROgenyx inženjeringa koji integriše LAN  i GSM komunikaciju u jedinstven uređaj koji ima ulogu SMS-servera. Uređaj je opremljen sa 4 GSM modula koji služe kao četiri nezavisna kanala za slanje i prijem SMS poruka.  Osnovna namena uređaja je automatizovano slanje velikog broja SMS poruka kao i obrada izveštaja za isporučene/neisporučene SMS poruke. Zahvaljajući jednostavnom procesu integracije uređaja u postojeću mrežnu infrastukturu kao i krajnje jednostavnom konfigurisanju uređaja putem "user-friendly" korisničkog Web interfejsa, EUROgate X4 predstavlja pravo rešenje za kompanije koje zahtevaju siguran i pouzdan način za masovno informisanje svojih korisnika i koje na taj način ...

  • EUROgate 8 Mini

   [singlepic id=192 w=320 h=240 float=right]   Nakon višegodišnjeg usavršavanja i osluškivanja želja naših klijenata, EUROgate serija proširena je za još jedan uređaj. Predstavljamo Vam cenovno najpristupačniji, ali nimalo oskudan sa opcijama, uređaj kojim možete vršiti merenje i kontrolu udaljenih uređaja SMS porukama. Posebna pažnja pri projektovanju i izradi uređaja posvećena je da on bude jako robustan i stabilan u radu, tako da bez obzira gde instalirate uređaj, jedina potreba za rad sa njim bude slanje SMS poruka. EUROgate 8 Mini je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava relejni izlaz, da obaveštava na događaje ...

  • Dobrodošli na EUROgenyx BLOG

   [singlepic id=191 w=150 h=150 float=] Na ovom prostoru pokušaćemo da Vam približimo neka od naših istraživanja i podeliti sa vama utiske u vezi naših projekata. Budite u toku :)  

  • Instaliran je EUROwatch sistem za potrebe čistih soba u firmi Photon Optronics

   Završena instalacija EUROwatch sistema u firmi Photon Optronics. Firma Photon Optronics bavi se proizvodnjom elektro-optičkih sistema za civilne i vojne svrhe. Novi pogon koji je trenutno u instalaciji zahteva "clean room" standarde. Prostorije za ventiliranje od čestica prašine koje se nalaze na ulazu i izlazu iz ovog čistog prostora, zahtevale su kontrolu pristupa. Kako bi objedinili iste kartice koje se koriste kod EUROwatch BASE kontrolera na glavnom ulazu firme, a kojim se vrši evidencija radnog vremena, EUROgenyx je razvio PLC kontroler koji upravlja zaključavanje vrata na ulazu/izlazu iz ventilacionog prostora. Pored toga ovaj PLC kontroliše ventilacioni sistem unutar prostorija za tuširanje ...

  • Instaliran sistem EUROwatch u fabrici SIMPO A.D. Vranje

   Uspešno je instaliran sistem za evidenciju radnog vremena u fabrici SIMPO A.D. Vranje. Sistem se sastoji od dva EUROwatch BASE kontrolera na koja su priključena po dva čitača ULAZ/IZLAZ. Nakon zajedničke analize potreba sistema u fabrikama SIMPO-a, izrađeni su dodatni aplikativni moduli kojima se zamenjuju administrativne papirne propusnice, hijerarsijske dozvole nadležnih, kao i portir aplikacije za pregled na portirnici. Ugrađene IP kamere pored pristupnih mesta dodatno otklanjaju mogućnost zloupotrebe kartica. Finalni projekat koji će biti završavan u segmentima, sadržaće više pristupnih lokacija sa ukupnim kapacitetom većim od 3000 aktivnih kartica. [singlepic=158,150,150][singlepic=180,150,150]

  • Merači-regulatori CO2 (ugljen dioksida)

   U poslednjih nekoliko godina u EUROgenyx-u izrađen je merač/regulator ugljen dioksida (CO2). Uređaj je baziran na "Non-dispersive infrared" NDIR senzoru najnovije generacije koji omogućava veoma precizno i tačno merenje, za razliku od "termičkih" koji se obično koriste u sličnim uređajima. Bazira se na spektrometriji uzorkovanog vazduha (mešavine gasova) koji je izložen infra crvenom zračenju. Kako je veoma često u agroindustriji potrebno pored merenja CO2 meriti i održavati ostale ambijentalne parametre, odlučili smo da u jednom uređaju kao opciju implementiramo i merač temperature i relativne vlažnosti vazduha, tako da je za većinu primena dobijen univerzalni merač regulator. Trenutno možemo ...

  • Instaliran EUROTherm MOBILE RF868 bežični sistem za merenje temperature i relativne vlažnosti u skladištu ITM group

   EUROgenyx je za potrebe monitoringa temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinskim prostorima, razvio bežični sistem kojim je pokrio 12000m2 u magacinskom kompleksu ITM grupe u Šimanovcima. Sistem je baziran na preko 34 mernih senzora koji su povezani na EUROtherm RF868 merače/logere. Izmereni podaci se zatim skladište u internu memoriju samog EUROtherm RF868 logera. Svaki loger je RF vezom na 868MHz povezan na pripadajuće RF868 LAN rutere. Na ovaj način upotrebom lokalne mreže svaki merač povezan na serverski računar. Serverska aplikacija sakuplja podatke sa ovih merača/logera i smešta ih u trajnu bazu. Softverski paket u topologiji "client-server" omogućava da ...

  • Završena instalacija EUROwatch kartičnog sistema u pekarama Branković u Nišu

   U toku 2011. godine EUROgenyx je implementirao u 11 objekata pekara Branković u Nišu, sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. U saradnji sa menadžmentom ovog uglednog proizvođača peciva i prehrambene robe, izrađen je softverski paket koji pored klasične evidencije radnog vremena omogućava i organizaciju proizvodnje na dnevnom ili mesečnom nivou. [gallery=31]

  • Implementiran EUROtherm sistem – “Niška Mlekara”

   U procesu modernizacije pogona Niške Mlekare, ekipa EUROgenyx-a uspešno je izvršila integraciju mernog sistema za četiri temperature na pasteru i sterilizatoru u proizvodnim pogonima. Sistem je baziran na četvorokanalnom meraču MTIV-03-E kome je ulazno kolo adaptirano za potrebe merenja temperature do 200°C sa PT100 sondi. Interna memorija samog uređaja može da sačuva više od 37000 tačaka po senzoru, dok se istorija merenja čuva u bazi na server računaru sa više mernih uređaja. Softver je takođe prilagođen za potrebe izveštaja u mlekarskoj industriji. [singlepic=1,161,85][singlepic=3,161,85]

  • Završena instalacija EUROwatch Diamond sistema – Industrija prerade voća “Vulić & Vulić”

   Ekipa EUROgenyx-a uspešno je instalirala sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa zaposlenih, u kompleksima firme “Vulić i Vulić” iz Niša. Više pogona razuđenih po Južnoj Srbiji, objedinjeni su kroz nekoliko pristupnih tačaka za evidenciju radnog vremena, i podaci se smeštaju u jednu bazu. Softver je dodatno prilagođen zahtevima naručioca posla, a pregled podataka vrši se putem web orjentisanog pristupa čime je sistem dobio na fleksibilnosti. [singlepic=4,161,85]

  • Završena instalacija EUROwatch Diamond sistema – Konditorska industrija “Wunder”

   Ekipa EUROgenyx-a uspešno je instalirala sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa zapošljenih, u kompleksu firme “Wunder” iz Niša. Sistem se sastoji od više pristupnih tačaka. Na glavnoj kapiji instalirana je IP kamera koja automatski vrši uslikavanje radnika u trenutku registracije i smešta fotografije u bazu. Time je isključena mogućnost zloupotrebe. [singlepic=5,161,85]

  • Završena instalacija EUROwatch Diamond sistema – Spa centar “Health & Active”

   Ekipa EUROgenyx-a uspešno je instalirala sistem za evidenciju i kontrolu pristupa korisnika, zapošljenih i članova kluba, u ekskluzivnom spa centru u Nišu "Health & Active". Sistem je karakterističan po specifičnom softverskom rešenju koji je prilagođen za objekte klupskog tipa. . . . . . . . . . . . . . [gallery=28]

  • Instalacija sistema EUROwatch Diamond – KonusS Prokuplje

   Ekipa EUROgenyx-a uspešno je instalirala sistem za evidenciju radnog vremena u fabrici filca "Nikodije Stojanović - Tatko" / "Konus-S" (deo slovenačke grupacije KONUS KONEX d.o.o.) Sistem je instaliran u portirnici na ulaznoj kapiji, a LAN mrežom omogućen je pristup i administracija iz fabričkih prostorija u širem krugu fabrike. Prednost RFID tehnologije je u beskontaktnom čitanju kartica, pa su u ovom slučaju sami čitači instalirani sa unutrašnje strane portirnice, a komunikacija sa karticama vrši se kroz staklo. [gallery=27]

  • Završena instalacija EUROwatch Diamond sistema – Knauf Insulation

   Krajem decembra, ekipa EUROgenyx-a uspešno je instalirala sistem za evidenciju radnog vremena EUROwatch Diamond u fabrici izolacionih materijala, Knauf Insulation u Surdulici. Sistem čine dva pristupna mesta sa pripadajućim čitačima. Na zahtev naručioca instalirane su i LAN kamere koje vrše uslikavanje korisnika koji se loguju na sistem, u trenutku čitanja kartice. [gallery=26]

  • Srećna Nova 2010. godina

   Dragi prijatelji, kolege i saradnici, čestitamo Vam predstojeće praznike i želimo puno uspeha u Novoj 2010 godini. Takođe Vas obaveštavamo da EUROgenyx neće raditi u periodu od 1. do 11. januara 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [singlepic=177,480,400]

  • EUROtherm sistem – nadgledanje RHT u serverskim sobama

   EUROgenyx tim je uspešno realizovao modularni sistem EUROtherm za potrebe nadgledanja temperature i relativne vlažnosti vazduha u serverskim sobama. Nakon višegodišnjeg iskustva u proizvodnji uređaja za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha, izradili smo namenski sistem za potrebe monitoringa i alarmiranja koji se sastoji od nekoliko uređaja: Live demo uređaja u prostorijama naše firme: http://eurogenyx.myvnc.com:60000

   EUROtherm sistem

   1. MTIV-03-E-RC 1U sa LCD panelom u rack kućištu 2. EUROtherm TH sonda - sonda za merenje temperature i vlažnosti vazduha 3. EUROtherm UL sonda - sonda za detekciju napona 220V 4. EUROtherm SERVER - server program za akviziciju 5. EUROgate GSM modem ...

  • Izgled EUROwatch sistema instaliranih u Tetrapak fabrici

   Sistem se sastoji od preko 30 RFID čitača koji su instalirani u okviru fabrike, za potrebe kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. Na ulaznoj kapiji postavljena je tripod barijera koja dozvoljava prolaz samo logovanim radnicima. Na svim kancelarijama postavljen je čitač koji ogućava ulaz samo ovlašćenim licima u odabrano vreme. Sistem je umrežen putem LAN konekcije i upotrebom WEB SERVER/CLIENT tehnologije maksimalno je fleksibilan za korišćenje.

   [gallery=24]   Pogledajte na ovom linku sistem kontrole pristupa baziran na očitavanju bar-kodova

  • EUROgate3

   EUROgate3 je nova verzija EUROgate2 uređaja, koji je doživeo implementaciju novih mogućnosti kao i povećanu pouzdanost. Pored komandovanja SMS porukama, sada u EUROgate3 verziji imate mogućnost da uređaju pristupite LAN konekcijom, SMS porukama, ili GPRS terminalom. Uređaj je još uvek u ALPHA fazi a njego trenutni status možete pogledati na sledećem linku: http://eurogenyx.myvnc.com:63000/

  • Promena hosting servera

   Obaveštavamo vas, da će se u perodu od 29.04.2009. do 03.05.2009. vršiti prebacivanje EUROgenyx web prezentacije na novi server, pri čemu će doći i do promene DNS parametara. Ovim izmenama mogući su problemi u pristupu sajtu, kao i u funkcionisanju emaila. Iz tog razloga kreiran je i alternativni email koga možete koristiti kako bi nas kontaktirali: eurogenyx@gmail.com Hvala na razumevanju.

  • Merač temperature i relativne vlažnosti – Wireless ZigBee

   U prethodnom periodu testirali smo projekat bežičnih senzora za različite potrebe. Odlučili smo se da to bude ZigBee standard. Evo nekih rezultata. Komunikacija je urаđena sa dva ZigBee modula, snage 1mW (remote) i drugog snage (63mW) na PC računaru. Sistem komunikacije realizovan je u Master-Slave režimu gde se sa PC računara radi prozivka na određeno vreme. Postignuta brzina je nekih 10 puta u sekundi, pri čemu nije uočen problem sa gubljenjem paketa. Autonomija sa baterijom LiIon 900mAh, bila je nešto više od 14h. Ovo je moguće optimizovati upotrebom štedljivog režima rada, i planirano je da se u budućnosti posvetimo ...

  • RFID EUROwatch BASE kontroleri

   RFID EUROwatch BASE kontroler je uređaj namenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Takodje, može se koristiti za potrebe evidencije radnog vremena, uz dodatka softvera na PC računaru. Kapacitet memorije je 100, 500 i 1000 kartica. Takođe u internu memoriju moguće je smestiti do 30000 događaja sa datumom i vremenom.

   Osnovne karakteristike:
   - Broj različitih kartica (korisnika): 100,  500 ili 1000 - Mogući broj pristupnih mesta RFID AP Diamond: 2 - I/O portovi: 6 digitalnih ulaza, 2 RELEJna izlaza - Napajanje: 8-24V AC/DC @ 350mA - Signalizacija: zvučna i svetlosna (na samom RFID AP Diamond) - Connectivity: Ethernet LAN ka PC računaru, i RS485 ka RFID ...

  • Novi uređaj – MTIV-ELUSB2

   Novo u našoj ponudi je prenosni uređaj merač-loger temperature i relativne vlažnosti vazduha sa USB konekcijom i baterijskim napajanjem. Integrisana, izmenjiva baterija omogućava autonomiju rada i preko godinu dana bez potrebe da se uređaj priključuje na bilo kakav izvor napajanja, ili PC računar. Kućište uređaja urađeno je u IP67 standardu tako da se može primeniti i u izuzetno vlažnim sredinama. Uređaj u sebi sadrži memoriju za preko 16000 uzoraka, koji se jednostavno priključenjem na PC računar mogu preuzeti, pregledati i štampati. Jednostavan softver na srpskom jeziku, omogućava pregledan prikaz podataka u grafičkom i tabelarnom obliku, a korisnik može odabrati ...

  • Završena instalacija MTIV-02-E uređaja sa bežičnim prenosom podataka u Nišu

   Za potrebe praćenja temperature i relativne vlažnosti u rashladnim komorama, u naselju Matejevac pored Niša, ugrađen je MTIV-02-E uređaj. Ono što ovaj projekat izdvaja od dosadašnjih je bežični prenos podataka do PC računara koji se nalazi u prostorijama firme van kompleksa samih rashladnih komora. MTIV-02-E uređaj ima na sebi LAN priključak, i time je direktnom konekcijom na WiFi Access Pointa signal bežično prenešen na odredišni PC računar. Domet ovakvog sistema, bežičnog prenosa podataka, može biti i do nekoliko kilometara.

   Projekat je ...

  • Nova serija uređaja za kontrolu pristupa – RFID Diamond

   Ekipa firme eurogenyx, može se pohvaliti novom serijom uređaja namenjenih kontroli pristupa i evidenciji radnog vremena, RFID Diamond. Prvi iz ove serije je RFID AP Diamond, pristupno mesto, koga karakteriše nov atraktivan dizajn i jednostavnost instalacije. Koristi se u integraciji sa RFID EUROwatch BASE ili LCD baznim uređajima. RFID AP Diamond sadrži u sebi svetlosnu (RGB Led) i zvučnu indikaciju pri detekciji kartice. Na jedan bazni uređaj RFID EUROwatch BASE moguće je povezati dva ovakva pristupna uređaja. Uskoro, moći ćemo da ponudimo i bežičnu komunikaciju sa RFID AP Diamond uređajima čime se olakšava ugradnja u već izgrađene objekte. Takođe, ...

  • Novo iz EUROgenyxa – usluga štampanja identifikacionih kartica (PVC, RFID)

   Od sada, slobodno vam možemo ponuditi uslužno štampanje RFID beskontaktnih kartica kao i prateću galanteriju (trake, plastične "card-holdere"), čime je zaokružena ponuda sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. U prilogu su date fotografije naših odštampanih kartica sa trakama i "card-holderima". . . . . . . . . . .

   [gallery=19]

  • Završena instalacija EUROwatch Diamond uređaja u zgradi u centru Niša

   Oprema za kontrolu pristupa EW RFID100 + RFID AP Diamond koji podržava do 100 korisnika,  ugrađena je na stambenoj zgradi u centru Niša. Stanarima zgrade je sada omogućeno da vrata otvaraju i koristeći beskontaktne RFID kartice. Koncepcija uređaja je prilagođena da bude kozmetički adekvatna, i jednostavna za korišćenje.

   Pogledajte fotografije u prilogu..... [gallery = 18]

  • Završena instalacija uređaja EUROwatch – Ukras, Bela Palanka

   Oprema za evidenciju radnog vremena za 150 radnika, uspešno je instalirana u firmi Ukras - Bela Palanka. Na ulazu, nalazi se EUROwatch RFID500 sa dodatnim pristupnim mestom (RFID Net AP i LCDpanel). Kako je koncepcija bazirana na ETHERNET tehnologiji povezivanja, server aplikacija na PC računaru putem ethernet mreže komunicira sa uređajem i vrši upis u SQL bazu, gde se po želji mogu generisati različiti izveštaji. Pogledajte fotografije u prilogu..... [gallery = 16]

  • Završena instalacija EUROwatch uređaja u firmi Tetrapak

   Oprema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, uspešno je instalirana u firmi Tetrapak (Beograd). Na ulaznim vratima nalazi se EUROwatch RFID100 sa dodatnim pristupnim mestom (RFID Net AP) i LCDpanelom. Kako je koncepcija bazirana na ETHERNET tehnologiji povezivanja, server aplikacija na PC računaru putem ethernet mreže komunicira sa uređajem i vrši upis u SQL bazu, gde se po želji mogu generisati različiti izveštaji. Takođe implementacijom client-server tehnologije, sa bilo kog računara u okviru firme (odnosno u okviru lokalne mreže) moguće je proveriti prisutnost radnika, kao i pregledati detaljne izveštaje o radnicima za proteklo vreme. Na serverskim sobama ...

  • RFID uređaji za kontrolu pristupa – Kako rade

   Ovde ćemo pokušati da vam uz pomoć odabranih fotografija i video materijala dočaramo funkcionalnost naših RFID sistema. Luksuzni apartmani - Villa Duomo, Kotor, Crna Gora U ovoj vili ugrađen je najsavremeniji i najluksuzniji sistem koga trenutno imamo u ponudi. U 12 apartmana ugrađeno je 12 RFIDNetS2 uređaja koji su sa recepcijom povezani putem RS485 mreže. Sa recepcije se mogu dodeljivati kartice, mogu se otvoriti vrata, i prioritetno uključiti energetika. Na ovaj način izlazi se u susret gostima hotela u zimskim periodima gde je potrebno održavati temperaturu i kada je gost van hotela. Na svakim vratima ...

  • Instalirana RFIDNetS2 kontrola pristupa – Herceg Novi (Marina)

   Ekipa EUROgenyx-a uspešno je instalirala još jedan od svojih uređaja za potrebe kontrole pristupa u ekskluzivnom objektu na samom pristaništu (marini) u Herceg Novom.

  • RFIDNetS2

   RFID NetS2 je sistem namenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Kapacitet memorije je 100 i 500 kartica. Takođe u internu memoriju moguće je smestiti do 5000 dogadjaja sa datumom i vremenom.

   Osnovne karakteristike:
   • Broj različitih kartica (korisnika): 100 ili 500
   • Mogući broj pristupnih mesta: 4
   • Napajanje: 8-24V AC/DC @ 250mA
   • Signalizacija: zvučna i svetlosna
   • Connectivity: Ethernet LAN ili RS485
   • Mogućnost umrežavanja (moguće je više uređaja povezati u jedinstvenu mrežu)
   • Web orjentisani pristup uređaju !
   [gallery=13]
   Novo
   RFID NetS2 Namenjen je obezbeđivanju kontrolisanog ulaska na jednoj ili više pristupih lokaciji (kapija, ulaz stambenih zgrada, kancelarija...). Uređaj je predviđen za unutrašnju ili spoljnu upotrebu. Uz ovaj sistem isporučuje se ...

  • Instalacija EUROwatch uređaja u EI SOVA završena

   EUROwatch, uređaj za evidenciju radnog vremena, uspešno je instaliran u fabrici SOVA d.o.o.

  • RFID EUROwatch LCD

   Ovaj uređaj je namenjen malim i srednjim firmama u kojima se želi kontrola pristupa i evidencija radnog vremena. Uređaj poseduje jedan interni RFID čitač beskontaktnih kartica, LCD prikaz podataka (časovnik realnog vremena, identifikaciju korisnika, kratak help). Uređaj opciono može imati još jedno pristupno mesto ukoliko je frekvencija izlaska radnika veća i postoji nekoliko kapija. Takođe uređaj ima na sebi Ethernet konekciju čime se veoma lako može integrisati u postojeću infrastukturu mrežnih kablova. Dodatnim modulom, moguća je i bežična komunikacija sa udaljenim PC računarom na kome se nalazi aplikacija za obračun plata, odnosno podešavanje uređaja. U ovoj verziji (RFID100) maksimalni broj ...

  • MTIV-02-E

   MTIV-02-E je zamenjen novim modelima, koje možete videti na sledećim linkovima:

   MTIV-03-E MTIV-09-E Kratak opis uređaja MTIV-02-E:

   MTIV-02-E je modul/uređaj za daljinski monitoring relativne vlažnosti i temperature putem LAN ili Internet mreže. Poseduje 4 priključka za merne sonde MTIV02-RHT, RS485 full-duplex komunikacioni port, 10Mb Ethernet konektor i dva relejna izlaza. U sam uređaj implementirani su TCP/IP, HTTP, UDP i SNMP protokoli za komunikaciju putem ethernet mreže. Sam uređaj poseduje interni loger merenih veličina sa vremenom i datumom, a interna memorija omogućava smeštanje 37000 mernih uzoraka, što za recimo podešeni perod akvizicije iznosi preko 120 ...

  • USB MT-02

   Prateći trendove da se sve više uređaja na PC računar povezuju putem USB konekcije, odlučili smo da izradimo i ponudimo vam, prenosni merač temperature koji se napaja i komunicira sa PC računarom putem USB porta. Dovoljno je da priključite uređaj i dobili ste merač/loger temperature na PC računaru. Kako bi vam omogućili što lakše korišćenje uređaja, izradili smo PC lite softver, a za zahtevnije korisnike koji imaju potrebe da imaju više ovakvih merača i na udaljenim lokacijama CLIENT/SERVER softver. Njime je moguće integrisati više uređaja koji se nalaze na različitim lokacijama (korišćenjem TCP LAN/WAN komunikacionih kanala). [singlepic=40,35,34][singlepic=41,200,200] Postoji mogućnost podešavanja alarmnih stanja ...

  • Merenje zaustavnog puta na železnici – GPSLok

   Nakon duže analize potreba i metoda koje se koriste na srpskim železnicama, za potrebe merenja zaustavnog puta EUROgenyx tim sa ekspertima iz ove oblasti realizovao je uređaj GPSLok. Ovaj uređaj koristi savremene tehnologije GPS pozicioniranja, kako bi izmerio pređeni put od momenta kada se aktivira "trigger" (taster, ili automatski). Potreba za ovim uređajem je prilično velika obzirom da se merenje zaustavnog puta meri redovno pri svakom remontu ili servisiranju lokomotive. Uređaj poseduje USB PC konekciju čime se dobija mogućnost arhiviranja merenja kao i GIS prikaz lokacije gde je izvršeno. Konačno, operater može i da odštampa mernu listu koja ...

  • Kontrola prese

   Uspešno je završena integracija našeg PLC kontrolera na presi Bushman, u fabrici SNG u Jagodini. Kontroler omogućava nekoliko različitih programa presovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [singlepic=178,100,100]

  • Projekat merenja ubrzanja na vagonima

   U jesen 2006. godine ekipa EUROgenyx-a učestvovala je u obimnom projektu koji je finansiralo Ministarstvo za Nauku i Tehnologije a izvođač je bio Mašinski fakultet iz Niša. Cilj projekta bio je da se izmere parametri novih i modernizovanih odbojnika na bazi guma-metal, a za te potrebe isprojektovli smo uređaj za merenje ubrzanja na vagonu koji se pod nekom brzinom oslobodi sa lokomotive i udari u drugi koji je postavljen statično na pruzi. Zahtevi su bili da uređaj može autonomno da radi, i da pritom snima podatke u svoju memoriju kako bi se naknadno na PC računaru izvršilo isčitavanje i ...

  • CNC projekti

   U toku svog rada, EUROgenyx tim je učestvovao u više projekata implementiacije softvera i uprvljačke elektronike za potrebe vođenja CNC glodalica, graverica i sličnih mašina upravljanih sa PC računara. U nastavku možete pogledati neke od uspešno realizovanih primena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [gallery = 6]

  • EUROgate2

   EUROgate2 je zamenjen novim modelom EUROgate2.5.

   EUROgate2 je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava više nezavisnih izlaza (četiri relejna ili tri relejna i jedan PWM). Takođe, može se pratiti status četiri digitalnih ulaza, i dva analogna. Moguće je podešavanje okidnih vrednosti za svaki tip ulaza pojedinačno.

   SMS poruke mogu se slati kako sa običnih mobilnih telefona, tako i upotrebom računara sa GSM modemom. Uređajem se može upravljati i putem interneta uz korišćenje GSM server sistema.

  • RFID Neti

   RFID Neti je sistem namenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Namenjen je obezbeđivanju kontrolisanog ulaska, kao i evidenciji ulaska/izlaska, u više prostorija (hotelske sobe, kancelarije, konferencijske sobe, serverske sobe, itd.). Uređaji su predviđen za unutrašnju upotrebu. RFID Neti sistem može imati više pristupnih nodova (tačaka), koji su vezani na RFIDBrain serverski uređaj. Opciono, može se vršiti kontrola energetike unutar tih prostorija, što je neophodno u savremenim hotelima. Uz ovaj sistem isporučuje se aplikativni softver Guardian (prikazan je na donjim slikama), za menadžment kartica i pregled statistike, koja se drži u SQL bazi. Za konekciju na PC računar koristi ...

  • RFID Midi

   RFID Midi je uređaj namenjen kontroli pristupa malog obima. Namenjen je obezbeđivanju kontrolisanog ulaska u male izdvojene prostorije ili koridore (Kancelarije, konferencijske sobe, serverske sobe, itd.). Ovaj uređaj je predviđen za unutrašnju upotrebu (NIKAKO SPOLJNU!). Kapacitet RFID Midi uređaja je do 5 korisnika (RFID kartica). Uz njega se isporučuje program za menadžment kartica kojime je moguće upisati nove kartice, izmeniti postojeće ili ih eventualno obrisati. Konekcija na PC računar vrši se USB portom.

   [singlepic=157,150,150] Uputstvo za korišćenje RFID Midi uređaja u PDF formatu

  • Završen projekat pokaznog Robota

   U saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Niša, ekipa EUROgenyx-a, uspešno je realizovala reparaciju pokaznog robota, koji će se ubuduće koristiti u nastavi. Za potrebe pokretanja robota realizovani su H-most pogonski drajveri, a DC SERVO III kontrolerska ploča urađena je na bazi dsPIC motor-control mikrokontrolera. Softver na PC računaru prilagođen je nastavnom planu, i omogućava pokretanje motora u tri ose, kao i kontrolu hvataljke. Skript jezik podržava više komandi kretanja robota, čime je studentu omogućeno da sam upravlja i složenijim putanjama. Na osnovnom panelu postoji prikaz bitnih parametara kao što su PID, struje sva tri ...

  • Instalacija opreme – Zavojsko Jezero 20.02.2008.

   Kao deo projekta organizacije Protecta, EUROgenyx tim je isporučio opremu kojom se mere parametri vode (pH vrednost, elektroprovodljivost, temperatura, dissolved oxygen). Kao naprednu opciju ovoj akciji, isprojektovali smo i EUROgate - GSM modul koji meri dve temperature (ambijentalnu, i temperaturu vode). Ovim sistemom sada je moguće da upotrebom mobilnog telefona sa bilo koje lokacije u zemlji i u svetu dobijemo trenutno izmerene temperature. Ovo je prvi korak ka globalnijem projektu kojim će se ovakvi punktovi postaviti na većini jezera i reka u Srbiji, kako bi se finalno obezbedila akvizicija svih tačaka na jednom centralnom mestu.

   [gallery=2]

  • Dobrodošli

   EUROgenyx sajt je doživeo redizajn. Nadamo se da će vam se svideti! Od sada možete za svaki od proizvoda da postavite svoj komentar, ili pitanje. Svako nedolično ponašanje biće sankcionisano!

Random Works

portfolio item 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin purus lacus, mollis eget iaculis sit ...

Printing portfolio item 2

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem ...

mp4 video

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem ...

Web Design portfolio item 4

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem ...

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »