Kontrola pristupa

Izgled EUROwatch sistema instaliranih u Tetrapak fabrici

Sistem se sastoji od preko 30 RFID čitača koji su instalirani u okviru fabrike, za potrebe kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. Na ulaznoj kapiji postavljena je tripod barijera koja dozvoljava prolaz samo logovanim radnicima. Na svim kancelarijama postavljen je čitač koji ogućava ulaz samo ovlašćenim licima u odabrano ...

RFID EUROwatch BASE kontroleri

RFID EUROwatch BASE kontroler je uređaj namenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Takodje, može se koristiti za potrebe evidencije radnog vremena, uz dodatka softvera na PC računaru. Kapacitet memorije je 100, 500 i 1000 kartica. Takođe u internu memoriju moguće je smestiti do 30000 događaja sa datumom i ...

Nova serija uređaja za kontrolu pristupa – RFID Diamond

Ekipa firme eurogenyx, može se pohvaliti novom serijom uređaja namenjenih kontroli pristupa i evidenciji radnog vremena, RFID Diamond. Prvi iz ove serije je RFID AP Diamond, pristupno mesto, koga karakteriše nov atraktivan dizajn i jednostavnost instalacije. Koristi se u integraciji sa RFID EUROwatch BASE ili LCD baznim uređajima. RFID ...

Novo iz EUROgenyxa – usluga štampanja identifikacionih kartica (PVC, RFID)

Od sada, slobodno vam možemo ponuditi uslužno štampanje RFID beskontaktnih kartica kao i prateću galanteriju (trake, plastične "card-holdere"), čime je zaokružena ponuda sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. U prilogu su date fotografije naših odštampanih kartica sa trakama i "card-holderima". . . . . . . . . ...

RFID uređaji za kontrolu pristupa – Kako rade

Ovde ćemo pokušati da vam uz pomoć odabranih fotografija i video materijala dočaramo funkcionalnost naših RFID sistema. Luksuzni apartmani - Villa Duomo, Kotor, Crna Gora U ovoj vili ugrađen je najsavremeniji i najluksuzniji sistem koga trenutno imamo u ponudi. U 12 apartmana ugrađeno je 12

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »