Portfolio

EUROgate 8 Mini

eurogate8mini001

 

Nakon višegodišnjeg usavršavanja i osluškivanja želja naših klijenata, EUROgate serija proširena je za još jedan uređaj. Predstavljamo Vam cenovno najpristupačniji, ali nimalo oskudan sa opcijama, uređaj kojim možete vršiti merenje i kontrolu udaljenih uređaja SMS porukama. Posebna pažnja pri projektovanju i izradi uređaja posvećena je da on bude jako robustan i stabilan u radu, tako da bez obzira gde instalirate uređaj, jedina potreba za rad sa njim bude slanje SMS poruka.

EUROgate 8 Mini je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava relejni izlaz, da obaveštava na događaje sa digitalnih ulaza i da na jednom analognom ulazu meri naponske ili strujne signale.

Osnovne karakteristike EUROgate 8 Mini uređaja su:

 • Integrisani Quadband GSM modul niske potrošnje (GSM850,  GSM900, DCS1800,  PCS1900)
 • Napajanje uređaja: 8 do 30V DC, tipična potrošnja na 12V iznosi 20mA
 • Jedan RELEJNI izlaz 220V/2A
 • Tri optokaplerisana (galvanski odvojena) digitalna ulaza
 • Jedan analogni ulaz koji meri napone od 0 do 3.3V DC sa rezolucijom 3.22mV (10 bita)
 • CALL funkcija (omogućava da se uređaj koristi za otključavanje vrata/kapija pozivom sa ovlašćenih brojeva telefona)
 • Konekcija na PC računar: miniUSB
 • Podešavanje i kontrola uređaja moguća je putem PC računara (USB konekcija), SMS porukama ili Android aplikacijom

Napomena: Analogne ulaze moguće je prilagoditi bilo kojim ulaznim naponima, kao i strujnim davačima. Za ove opcije, molimo da nas kontaktirate.

SMS poruke mogu se slati kako sa običnih mobilnih telefona ili Android aplikacijom, tako i upotrebom  računara sa GSM modemom. Uređajem se može upravljati i putem drogog EUROgate uređaja čime se primena širi na daljinsko uključenje/isključenje bunarskih podstanica i slično.

PRIMENE UREĐAJA:
- Kontrola i merenje procesa u industriji
- Automatske bunarske podstanice kod vodovodnih sistema
- Nadgledanje statusa različitih senzora (vodovod, toplane, energane itd…)
- Kuće (daljinska kontrola grejanja prostorija i vode, upravljanje klimom, alarmni sistemi)
- Specifične primene (otvaranje vrata, prozora, aktiviranje alarma)

Download:
Ovde možete preuzeti flayer uređaja: eurogenyx_EUROgate8mini_flyer.pdf
Ovde možete preuzeti detaljno uputstvo za korišćenje: EUROgate8Mini_Uputstvo_v6.6.pdf
Ovde možete kratko uputstvo za povezivanje uređaja: Povezivanje_EUROgate8Mini.pdf
Ovde možete kratko uputstvo za krajnje korisnike: Komande_Public_BASIC.pdf
Ovde možete preuzeti PC aplikaciju za podešavanje uređaja

ver 02122016: EUROgateMiniSetup_02122016.zip

Stare verzije:
ver 03062013: EUROgateMiniSetup_03062013.zip
ver 29042013: EUROgateMiniSetup_29042013.zip

(Preporučujemo da koristite uvek najnoviju verziju PC aplikacije)

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »