Portfolio

MTIV-09-E

Svim klijentima koji imaju potrebu za merenjem temperature, relativne vlažnosti ili koncentracije ugljen-dioksida od sada je na raspolaganju i najnoviji uređaj iz MTIV porodice, MTIV-09-E. On je zadržao sve dobre osobine svog prethodnika, MTIV-03-E, ali je dodatno proširio svoje mogućnosti i doneo neka kozmetička unapređenja u aplikativnom softveru.

MTIV-09-E je jedinstveni primer merača / loggera koji u jednom uređaju objedinjuje LAN konekciju i GSM komunikaciju i time obezbeđuje više mogućnosti za pravovremeno alarmiranje i komunikaciju sa uređajem!

Kratak opis uređaja:

MTIV-09-E je uređaj za daljinski monitoring relativne vlažnosti i temperature putem LAN/WAN ili GSM/GPRS mreže. Poseduje 4 priključka za merne sonde MTIV03-RHT i dva dodatna za merenje temperature Pt sondama ili termoparovima. Opcionim modulom omogućeno je merenje koncentracije ugljen-dioksida (CO2). Uređaj se priključuje na LAN mrežu putem kabla ili opciono WiFi bežičnim modulom. Posredstvom tri relejna izlaza može se upravljati različitim aktuatorima, npr. za grejanje, hlađenje, provetravanje prostorija i sl. U sam uređaj implementirani su TCP/IP, HTTP, UDP, i (opciono) GSM/GPRS protokoli za komunikaciju putem ethernet i GSM/GPRS mreže. Sam uređaj poseduje interni loger merenih veličina sa vremenom i datumom, a interna memorija omogućava smeštanje i preko 80,000 mernih uzoraka. Ukoliko je interval za akvizicij upodešen na 5 minuta u memoruju uređaja je moguće skladištiti istoriju merenja od preko 270 dana.

Uređaj ima višestruke mogućnosti za alarmiranje korisnika ukoliko dođe do prekoračenja dozvoljenih granica za velilčine koje se mere i to:

 • Zvučnim signalom na samom uređaju
 • Zvučnim signalom na računaru preko koga se prate merenja, ako je na njemu instalirana serverska aplikacija
 • Slanjem alarmnog e-maila
 • Slanjem alarmne SMS poruke

Polje primene uređaja je široko: kontrola serverskih soba, nadgledanje procesa u sušarama i sistemima za inkubaciju, alarmiranje u magacinima kvarljive robe ili u farmaceutskoj industriji, primena HACCP standarda, kontrolisana sredina za uzgoj pojedinih agro kultura itd.

Opcije:

CO2 sonda – na uređaj se može priključiti externa  CO2 sonda:

 • Opseg merenja: CO2 0 do 10000ppm, RH 0d 0 do 100%, T od -30°C do 80°C
 • Greška merenja:  CO2 ±70 ppm, RH ±3.5%, T ±0.5°C
 • Co2 senzor poseduje autokalibraciju, nema potrebe za posebnim održavanjem i rekalibracijom
 • Očekivani rok trajanja  CO2 senzora je preko 15 godina…

Preuzmite opis uređaja MTIV-09-E u PDF formatu 

Na ovom linku možete videti i testirati uređaj u realnom vremenu koji se nalazi u prostorijama naše firme: http://mtiv09.eurogenyx.com2

Uređaj je prilagodljiv vašim konkretnim potrebama, a moguća je implementacija merenja i drugih parametara po vašem zahtevu.

Trackbacks for this post

 1. MTIV-02-E - EUROgenyx

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »