Portfolio

Projekat merenja ubrzanja na vagonima

February 25, 2008 Arhiva 0 Comment

U jesen 2006. godine ekipa EUROgenyx-a učestvovala je u obimnom projektu koji je finansiralo Ministarstvo za Nauku i Tehnologije a izvođač je bio Mašinski fakultet iz Niša. Cilj projekta bio je da se izmere parametri novih i modernizovanih odbojnika na bazi guma-metal, a za te potrebe isprojektovli smo uređaj za merenje ubrzanja na vagonu koji se pod nekom brzinom oslobodi sa lokomotive i udari u drugi koji je postavljen statično na pruzi. Zahtevi su bili da uređaj može autonomno da radi, i da pritom snima podatke u svoju memoriju kako bi se naknadno na PC računaru izvršilo isčitavanje i analiza podataka. Pored podataka o ubrzanju u sve tri ose (X, Y, Z), memorišu se i podaci prikupljeni sa GPS modula koji je integrisan u samom uređaju, kao što su lokacija merenja, brzina kretanja objekta, nadmorska visina itd… U prilogu, date se slike koje će vam dočarati ovaj jako interesantan poduhvat.

Ovom prilikom, zahvaljujemo se ekipi sa Mašinskog fakulteta (katedra za Mehatroniku) na izuzetnoj saradnji.

Opis uređaja:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »