Portfolio

EUROtherm sistem – nadgledanje RHT u serverskim sobama

EUROgenyx tim je uspešno realizovao modularni sistem EUROtherm za potrebe nadgledanja temperature i relativne vlažnosti vazduha u serverskim sobama. Nakon višegodišnjeg iskustva u proizvodnji uređaja za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha, izradili smo namenski sistem za potrebe monitoringa i alarmiranja koji se sastoji od nekoliko uređaja:

Live demo uređaja u prostorijama naše firme: http://eurogenyx.myvnc.com:60000

EUROtherm sistem

1. MTIV-03-E-RC 1U sa LCD panelom u rack kućištu
2. EUROtherm TH sonda – sonda za merenje temperature i vlažnosti vazduha
3. EUROtherm UL sonda – sonda za detekciju napona 220V
4. EUROtherm SERVER – server program za akviziciju
5. EUROgate GSM modem – GSM modem za potrebe SMS alarmiranja
6. EUROtherm WiLCD PANEL – Bežični LCD panel za daljinski monitoring merenih parametara
7. EUROrf 868 modem – modem za slanje podataka bežičnim putem ka EUROtherm WiLCD PANELu

Komunikacija sa uređajima se vrši putem WEB server aplikacije, koja se stara o potrebnim alarmiranjima bilo putem SMS poruka ili ka bežičnim LCD panelima, koji mogu biti udaljeni i do 100m u objektu, odnosno i više od 1000m sa dodatnim antenama van objekta. Uređaji MTIV-03-E-RC 1U u sebi poseduju memoriju za logovanje merenja čime se omogućava pregled istorije i ukoliko se SERVER iz nekog razloga privremeno mora isključiti.

Tehničke karakteristike uređaja EUROtherm MTIV-03-E-RC 1U:
 • Merenje temperature u opsegu -20°C do 85°C uz rezoluciju od 0.1°C (maksimalna greška merenja 0.3°C)
 • Merenje relativne vlažnosti u opsegu od 0 do 100% RH uz rezoluciju od 0.1% RH (maksimalna greška merenja 3,5% RH)
 • Mogućnost priklučenja do četiri EUROtherm TH sondi, i jedne EUROtherm UL sonde
 • LCD sa 2 reda po 16 karaktera za prikaz merenih parametara
 • ETHERNET konekcija
 • GSM quad band modem za potrebe SMS alarmiranja
 • Napajanje uređaja 85-264V~ 47-63Hz, Potrošnja 3.5W
 • Uređaj je smešten u rack kućište visine 1U

Napomena:

Senzor EUROtherm TH je kalibrisan po standardu ISO/IEC 17025 sertifikovan od strane
NIST National Institute of Standards and Technology Zurich
NPL National Physical Laboratory Zurich

Na ovom linku možete preuzeti PDF opis uređaja

Primena uređaja:

 • RHT monitoring u serverskim sobama
 • Nadgledanje procesa u sušarama
 • Nadgledanje sistema za inkubaciju
 • Prehrambena industrija
 • Farmacija

Mogućnosti EUROtherm sistema za nadgledanje ambijentalnih uslova u serverskim sobama su sada dodatno proširene. Pogledajte na ovom linku…

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »