Proizvodi

EUROcountNIM

March 26, 2016 Novosti,Proizvodi 0 Comment

Predstavljamo vam novi sistem koji smo uspešno implementirali EUROcountNIM. Sistem je, pre svega, namenjen mlekarama. Namena je da se automatizuje proces prijema mleka. Omogućava čitanje RFID kartica zaposlenih na prijemu mleka, kao i čitanje saobraćajnih dozvola vozila koja su dovezla mleko. Time se započinje proces prijema mleka. Merač protoka meri količinu koja se ...

EUROgate25

EUROgate2.5 je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava tri relejna izlaza. Takođe, može se pratiti status dva digitalna i dva analogna ulaza. Moguće je podešavanje okidnih vrednosti za svaki tip ulaza pojedinačno. SMS poruke mogu se slati kako sa običnih ...

EUROtherm UNI-6CH-GSM-RF868

Za potrebe industrijskih merenja izradili smo telemetrijski uređaj, univerzalni data loger visoke klase tačnosti, sa sledećim karakteristikama:

 • 6 univerzalnih mernih kanala (naponski 0..10V, strujni (0)4..20mA, PT100, PT1000, impulsni, digitalni ...)
 • Tačnost do treće decimale
 • GSM komunikacija sa server-om, na bazi SMS, Data Call (CSD) i GPRS protokola
 • RF 868MHz modem za udaljeno ...

MTIV-09-E

Svim klijentima koji imaju potrebu za merenjem temperature, relativne vlažnosti ili koncentracije ugljen-dioksida od sada je na raspolaganju i najnoviji uređaj iz MTIV porodice, MTIV-09-E. On je zadržao sve dobre osobine svog prethodnika, MTIV-03-E, ali je dodatno proširio svoje mogućnosti i doneo neka kozmetička unapređenja u aplikativnom softveru. MTIV-09-E je jedinstveni ...

MTIV-03-E

Kratak opis uređaja:

MTIV-03-E je modul/uređaj za daljinski monitoring relativne vlažnosti i temperature putem LAN ili Internet mreže. Poseduje 4 priključka za merne sonde MTIV03-RHT. Opcionim modulom omogućeno je merenje koncentracije ugljen dioksida (CO2). Uređaj se priključuje na LAN mrežu putem kabla ili opciono WiFi bežičnim modulom. Posredstvom dva ...

EUROgate X4

EUROgate x4 je novi proizvod iz EUROgenyx inženjeringa koji integriše LAN  i GSM komunikaciju u jedinstven uređaj koji ima ulogu SMS-servera. Uređaj je opremljen sa 4 GSM modula koji služe kao četiri nezavisna kanala za slanje i prijem SMS poruka.  Osnovna namena uređaja je automatizovano slanje velikog broja SMS poruka ...

EUROgate 8 Mini

[singlepic id=192 w=320 h=240 float=right]   Nakon višegodišnjeg usavršavanja i osluškivanja želja naših klijenata, EUROgate serija proširena je za još jedan uređaj. Predstavljamo Vam cenovno najpristupačniji, ali nimalo oskudan sa opcijama, uređaj kojim možete vršiti merenje i kontrolu udaljenih uređaja SMS porukama. Posebna pažnja pri projektovanju i izradi uređaja posvećena je da on ...

Merači-regulatori CO2 (ugljen dioksida)

U poslednjih nekoliko godina u EUROgenyx-u izrađen je merač/regulator ugljen dioksida (CO2). Uređaj je baziran na "Non-dispersive infrared" NDIR senzoru najnovije generacije koji omogućava veoma precizno i tačno merenje, za razliku od "termičkih" koji se obično koriste u sličnim uređajima. Bazira se na spektrometriji uzorkovanog vazduha ...

Instaliran EUROTherm MOBILE RF868 bežični sistem za merenje temperature i relativne vlažnosti u skladištu ITM group

EUROgenyx je za potrebe monitoringa temperature i relativne vlažnosti vazduha u magacinskim prostorima, razvio bežični sistem kojim je pokrio 12000m2 u magacinskom kompleksu ITM grupe u Šimanovcima. Sistem je baziran na preko 34 mernih senzora koji su povezani na EUROtherm RF868 merače/logere. Izmereni podaci se zatim skladište u internu ...

EUROtherm sistem – nadgledanje RHT u serverskim sobama

EUROgenyx tim je uspešno realizovao modularni sistem EUROtherm za potrebe nadgledanja temperature i relativne vlažnosti vazduha u serverskim sobama. Nakon višegodišnjeg iskustva u proizvodnji uređaja za merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha, izradili smo namenski sistem za potrebe monitoringa i alarmiranja koji se sastoji od nekoliko uređaja: Live demo uređaja u ...

Izgled EUROwatch sistema instaliranih u Tetrapak fabrici

Sistem se sastoji od preko 30 RFID čitača koji su instalirani u okviru fabrike, za potrebe kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. Na ulaznoj kapiji postavljena je tripod barijera koja dozvoljava prolaz samo logovanim radnicima. Na svim kancelarijama postavljen je čitač koji ogućava ulaz samo ovlašćenim licima u odabrano ...

RFID EUROwatch BASE kontroleri

RFID EUROwatch BASE kontroler je uređaj namenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Takodje, može se koristiti za potrebe evidencije radnog vremena, uz dodatka softvera na PC računaru. Kapacitet memorije je 100, 500 i 1000 kartica. Takođe u internu memoriju moguće je smestiti do 30000 događaja sa datumom i ...

Novi uređaj – MTIV-ELUSB2

Novo u našoj ponudi je prenosni uređaj merač-loger temperature i relativne vlažnosti vazduha sa USB konekcijom i baterijskim napajanjem. Integrisana, izmenjiva baterija omogućava autonomiju rada i preko godinu dana bez potrebe da se uređaj priključuje na bilo kakav izvor napajanja, ili PC računar. Kućište uređaja urađeno je u IP67 ...

Nova serija uređaja za kontrolu pristupa – RFID Diamond

Ekipa firme eurogenyx, može se pohvaliti novom serijom uređaja namenjenih kontroli pristupa i evidenciji radnog vremena, RFID Diamond. Prvi iz ove serije je RFID AP Diamond, pristupno mesto, koga karakteriše nov atraktivan dizajn i jednostavnost instalacije. Koristi se u integraciji sa RFID EUROwatch BASE ili LCD baznim uređajima. RFID ...

Novo iz EUROgenyxa – usluga štampanja identifikacionih kartica (PVC, RFID)

Od sada, slobodno vam možemo ponuditi uslužno štampanje RFID beskontaktnih kartica kao i prateću galanteriju (trake, plastične "card-holdere"), čime je zaokružena ponuda sistema za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. U prilogu su date fotografije naših odštampanih kartica sa trakama i "card-holderima". . . . . . . . . ...

RFID uređaji za kontrolu pristupa – Kako rade

Ovde ćemo pokušati da vam uz pomoć odabranih fotografija i video materijala dočaramo funkcionalnost naših RFID sistema. Luksuzni apartmani - Villa Duomo, Kotor, Crna Gora U ovoj vili ugrađen je najsavremeniji i najluksuzniji sistem koga trenutno imamo u ponudi. U 12 apartmana ugrađeno je 12

Merenje zaustavnog puta na železnici – GPSLok

Nakon duže analize potreba i metoda koje se koriste na srpskim železnicama, za potrebe merenja zaustavnog puta EUROgenyx tim sa ekspertima iz ove oblasti realizovao je uređaj GPSLok. Ovaj uređaj koristi savremene tehnologije GPS pozicioniranja, kako bi izmerio pređeni put od momenta kada se aktivira "trigger" (taster, ili automatski). ...

Neke od referenci

 • Tetra Pak – Beograd
 • Tetra Pak Production d.o.o - Gornji Milanovac
 • Tetra Pak Balcan - Zagreb, Hrvatska
 • Philip Morris – Niš
 • ProCredit Banka – Beograd
 • AIK Banka – Niš
 • SIMPO A.D. - Vranje
 • Victoria Group - Novi Sad
 • ITM d.o.o – Šimanovci
 • Mašinski Fakultet – Niš
 • Stomatološki fakultet – Beograd
 • Pekare Branković - Niš

Malo o nama

EUROgenyx je kao grupa entuzijasta oformljen krajem 2000. godine. Cilj formiranja EUROgenyx-a je stvaranje jezgra koje će svojim radom i istraživanjima našem tržištu približiti visoko-tehnološke ideje i proizvode iz oblasti IT inženjeringa, kao i iz oblasti merne tehnike, automatike Više o nama »